https://www.mindsolutions.sk/

HRV biofeedback

Sme radi, že aj na Psychologickej ambulancii v Rožňave môžeme využívať pohodlný a hravý spôsob snímania srdcovej variability pomocou ušného senzora, ktorý odosiela informácie o frekvencii srdca a dýchania do počítača.  


Pravidelným tréningom interaktívnymi hrami a cvičeniami sa naučíte správne dýchať a uvedomovať si procesy vo svojom tele. Upokojíte tak autonómny nervový systém, ktorého dysregulácia má za následok úzkostné stavy. Táto dysregulácia sa objavuje u ľudí s posttraumatickou poruchou, u ľudí, ktorí trpia chronickou bolesťou a pod. 

Vhodný je aj pre deti s ADHD, u ktorých úzkosť, podráždenosť a nesúsetredenosť sú častými problémami,  pre onkologických pacientov alebo pacientov s kardiovaskulárnymi ťažkosťami.