Pozn.: Od 1. 10. 2020 až do odvolania nie je potrebný výmenný lístok. Platí to pre poistencov všetkých poisťovní.

Svoju činnosť vykonávame aj mimo verejného zdravotného poistenia, bez doporučenia lekára.

Objednajte sa na konkrétnu hodinu cez náš online objednávací formulár :

MEIVIS s.r.o. (smartbooking.sk) 

Ambulancia klinickej psychológie MEIVIS, s.r.o. poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti klinickej psychológie a bazálnej terapie pre deti, mládež a dospelých. 

Vykonávame psychologické vyšetrenia za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti pre rôzne profesie.

Máme uzatvorenú zmluvu s poisťovňami 

Prednášková činnosť

V roku 2017 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 2. ročník, kde sme spolu s cirkevnými predstaviteľmi diskutovali na tému "Nechcené dary"

V roku 2018 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 3. ročník - krátka prednáška na tému "Senior z pohľadu psychológa"

V roku 2019 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 4. ročník - krátka prednáška na tému "Môžem sa obrátiť na psychológa?"

Krátky rozhovor v čase prvej vlny pandémie: https://www.roznava.sk/mozno-nastal-cas--aby-sme-trochu-spomalili

Volám sa Libuša Lejková a pracujem ako klinická psychologička a neurofeedback terapeutka.  Mám ukončené štúdium jednoodborovej psychológie na FF PU v Prešove, kedy ešte počas štúdia som absolvovala Komunikačný výcvik, či kurz Kresby stromu a vypomáhala občianskemu združeniu Pomoc obetiam násilia so sídlom v Prešove. Po ukončení štúdia som pracovala ako psychologička na psychiatrickom oddelení v Rožňave   (jún 2010 - august 2019), kde som vykonávala psychodiagnostickú činnosť a poskytovala podporné terapeutické služby tak jednotlivcom, ako aj skupinám. V roku 2015 som ukončila špecializačné štúdium klinickej psychológie na SZU v Bratislave a svoju prácu dopĺňam účasťou na rôznych seminároch, kurzoch či workshopoch. Tu sú niektoré z nich:

01. 06. 2009 - Baum test

16. 06. 2009 - Komunikačný výcvik                                            21. -23. 08. 2009 - Práca s traumatizovanými a disociatívnymi klientami pomocou krátkej terapie orientovanej na riešenie    18.-19. 09. 2010 - Systemický rozhovor                              25.-29. 10. 2010 - Úvod do neurofeedbacku                           24. 10 a 21. 11. 2010 - Základný kurz v Rorschachovej metóde podľa J.E. Exnera                                                                         11. 02. 2011 - Certifikačný kurz v metóde neurofeedback 05.-06. 11. 2011 - Woodcock- Johnson IE Examiner                 04. 11. 2015 - ukončenie špecializačného štúdia v študijnom odbore Klinická psychológia                                                     04. 10. 2019 - Hand test                                                             10. 10. 2019 - Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj 21. 06. - 22. 06. 2019 - Prejavy osobnostnej patológie v psychodiagnostike - supervízny pohľad                                   07. 11. 2019 - House-Tree-Person Test                                      21. 02. 2020 - zaradenie do certifikovanej pracovnej činnosti Dopravná psychológia                                                               28. 09.-30. 09. 2020 - Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi                                                              07.-08. 10. 2020; 11.-12. 11. 2020 Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby                                                                              14. 11. 2020 - Familienbrett - rodinná doska - workshop