Pozn.: Od 1. 06. 2021  je potrebné doniesť výmenný lístok. Platí to pre poistencov všetkých poisťovní.

Svoju činnosť vykonávame aj mimo verejného zdravotného poistenia, bez doporučenia lekára.

Objednajte sa na konkrétnu hodinu cez náš online objednávací formulár :

MEIVIS s.r.o. (smartbooking.sk) 

Ambulancia klinickej psychológie MEIVIS, s.r.o. poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti klinickej psychológie a bazálnej a podpornej terapie pre deti, mládež a dospelých. 

Vykonávame psychologické vyšetrenia za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti pre rôzne profesie.

Počas vykonávania ambulantnej praxe sa neustále vzdelávame, absolvujeme rôzne kurzy, webináre a následne svoju činnosť supervidujeme. 

Máme uzatvorenú zmluvu s poisťovňami 

Prednášková činnosť

V roku 2017 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 2. ročník, kde sme spolu s cirkevnými predstaviteľmi diskutovali na tému "Nechcené dary"

V roku 2018 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 3. ročník - krátka prednáška na tému "Senior z pohľadu psychológa"

V roku 2019 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 4. ročník - krátka prednáška na tému "Môžem sa obrátiť na psychológa?"

Krátky rozhovor v čase prvej vlny pandémie: https://www.roznava.sk/mozno-nastal-cas--aby-sme-trochu-spomalili