Rodinná a individuálna terapia vzťahovej väzby

V rámci individuálnej terapie vzťahovej väzby sa snažím vytvárať bezpečný a dôverný vzťah, plný rešpektu a úcty. To, s čím prichádzate sú problémy, ktoré sa vytvárali, formovali počas doterajšieho života, a preto neexistuje žiadna rada ani návod ako ich odstrániť. Každý z vás má odpovede v sebe, no pri ich hľadaní už nemusíte byť sami. Čo je to vzťahová väzba a ako ovplyvňuje život človeka nájdete vo videách nižšie :-)

Pri rodinnej terapii pracujem s rodinou, prípadne s jej členmi (kde najmladší člen môže mať cca 8 rokov), kde pomáham vytvárať bezpečný priestor, ako aj bezpečný a dôverný vzťah s každým jedným členom. Každý môže byť tak sám sebou, otvorene hovoriť o svojich pocitoch, názoroch či postojoch. Navzájom sa počúvame a hľadáme spoločne riešenia na zlepšenie situácie v rodine. Viac info nájdete na stránke https://www.rodinnaterapia.sk/seminare/rodinna-terapia/

Rodinná a individuálna terapia vzťahovej väzby si môže vyžadovať prácu s rôznym materiálno-technickým vybavením, môže byť časovo náročnejšia (v prípade rodinnej terapie do 90 minút), a preto sa môžete stretnúť s poplatkami, ktoré sú uvedené v cenníku.

Teším sa na spoluprácu a sprevádzanie :-)

Čo je to vzťahová väzba a ako ovplyvňuje život človeka:

Pozrime sa bližšie na to ako opakovaná traumatizácia vplýva na prežívanie a správanie dieťaťa:

Čo robí s dieťaťom nedostatok lásky? Emotívny dokument s nesmierne ľudským a láskavým prof. Matějčekom.