Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie MEIVIS, s.r.o. poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti klinickej a dopravnej psychológie, rodinnej a individuálnej terapie vzťahovej väzby, terapie hrou a filiálnej terapie pre deti a ich rodičov.

Vykonávame psychologické vyšetrenia za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti pre rôzne profesie. Ambulancia je zazmluvnená so všetkými zdravotnými poisťovňami. Psychologické vyšetrenia a niektoré výkony, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia v prípade zdravotnej indikácie, (t. z., ak Vás posiela obvodný lekár alebo iný špecialista), nájdete v časti Cenník. Pokiaľ na vyšetrenie či konzultáciu alebo akékoľvek sedenie prichádzate sami, a to z dôvodu ťažkých životných situácii, rodinných problémov, či výchovných problémov ohľadom detí,  konzultácie si hradíte sami. Viac sa o tom dočítate v sekcii Cenník.

Nájdete u nás profesionálny prístup, diskrétnosť, bezpečné a dôverné prostredie. Počas vykonávania ambulantnej praxe sa neustále vzdelávame, absolvujeme rôzne kurzy, webináre a následne svoju činnosť supervidujeme.

Na vyšetrenie alebo konzultáciu je potrebné sa vopred objednať, a to telefonicky na číslo 0911 440 998.


Mgr. Libuša Lejková - konateľka, odborná garantka, klinická a dopravná psychologička, terapeutka vzťahovej väzby, hrová terapeutka. Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na FF v Prešove, po ukončení štúdia som 9 rokov pracovala na psychiatrickom oddelení, mám za sebou prácu so skupinami, ako aj jednotlivcami. Od roku 2019 mám vlastnú ambulanciu pre deti aj dospelých. Počas celej mojej praxe som absolvovala mnoho kurzov, workshopov, aj webinárov so zameraním na diagnostiku aj na terapiu. Svoje miesto som si však našla vo výcvikovom programe Rodinnej terapie zameranej na vzťahovú väzbu, ktorý som ukončila s certifikátom koncom roku 2022. V januári 2024 som úspešne ukončila výcvikový program Terapie hrou a filiálnej terapie v Košiciach, ktorý zastrešuje Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine, o.z.. Pracujem terapeuticky pod supervíziou. 

Mgr. Tímea Kerekeš - psychologička


POMÁHAME:
pri poruchách pozornosti a hyperaktivite

pri problémoch s impulzivitou a v správaní

pri poruchách nálad, pri pociťovaní úzkosti či depresívnych stavov, zlosti a hnevu

pri bolestiach hlavy, chrbtice a pod.

pri poruchách učenia

pri reakciách na akútny stres alebo posttraumatickej stresovej poruche

pri závislostiach rôzneho charakteru

Prednášková činnosť

V roku 2017 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 2. ročník, kde sme spolu s cirkevnými predstaviteľmi diskutovali na tému "Nechcené dary"

V roku 2018 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 3. ročník - krátka prednáška na tému "Senior z pohľadu psychológa"

V roku 2019 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 4. ročník - krátka prednáška na tému "Môžem sa obrátiť na psychológa?"

Krátky rozhovor v čase prvej vlny pandémie: https://www.roznava.sk/mozno-nastal-cas--aby-sme-trochu-spomalili