Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie MEIVIS, s.r.o. poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti klinickej psychológie a podpornej terapie pre deti, mládež a dospelých.

Vykonávame psychologické vyšetrenia za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti pre rôzne profesie.

Počas vykonávania ambulantnej praxe sa neustále vzdelávame, absolvujeme rôzne kurzy, webináre a následne svoju činnosť supervidujeme.

Máme uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Dôvera, Union a Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Svoju činnosť vykonávame aj mimo verejného zdravotného poistenia, bez doporučenia lekára. 

Pomáhame:

pri poruchách pozornosti a hyperaktivite

pri problémoch s impulzivitou a v správaní

pri poruchách nálad, pri pociťovaní úzkosti či depresívnych stavov, zlosti a hnevu

pri bolestiach hlavy, chrbtice a pod. 

pri poruchách učenia

pri reakciách na akútny stres alebo posttraumatickej stresovej poruche

pri závislostiach rôzneho charakteru

Aké sú zásady našej práce?

-profesionálny prístup

-bezpečné a dôverné prostredie

-diskrétnosť

-odbornosť 

Prednášková činnosť

V roku 2017 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 2. ročník, kde sme spolu s cirkevnými predstaviteľmi diskutovali na tému "Nechcené dary"

V roku 2018 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 3. ročník - krátka prednáška na tému "Senior z pohľadu psychológa"

V roku 2019 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 4. ročník - krátka prednáška na tému "Môžem sa obrátiť na psychológa?"

Krátky rozhovor v čase prvej vlny pandémie: https://www.roznava.sk/mozno-nastal-cas--aby-sme-trochu-spomalili