Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie MEIVIS, s.r.o. poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v oblasti klinickej a dopravnej psychológie, rodinnej a individuálnej terapie vzťahovej väzby.

Vykonávame psychologické vyšetrenia za účelom posúdenia psychickej spôsobilosti pre rôzne profesie. Ambulancia je zazmluvnená so všetkými zdravotnými poisťovňami. O tom, čo je uhrádzané z verejného zdravotného poistenia a čo si hradí klient sám sa dočítate v sekcii Cenník.

Nájdete u nás profesionálny prístup, diskrétnosť, bezpečné a dôverné prostredie. Počas vykonávania ambulantnej praxe sa neustále vzdelávame, absolvujeme rôzne kurzy, webináre a následne svoju činnosť supervidujeme.

Na vyšetrenie alebo konzultáciu je potrebné sa vopred objednať. 


Mgr. Libuša Lejková - konateľka, odborná garantka, klinická a dopravná psychologička, terapeutka

Mgr. Tímea Kerekeš - psychologička


pri poruchách pozornosti a hyperaktivite

pri problémoch s impulzivitou a v správaní

pri poruchách nálad, pri pociťovaní úzkosti či depresívnych stavov, zlosti a hnevu

pri bolestiach hlavy, chrbtice a pod.

pri poruchách učenia

pri reakciách na akútny stres alebo posttraumatickej stresovej poruche

pri závislostiach rôzneho charakteru

Prednášková činnosť

V roku 2017 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 2. ročník, kde sme spolu s cirkevnými predstaviteľmi diskutovali na tému "Nechcené dary"

V roku 2018 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 3. ročník - krátka prednáška na tému "Senior z pohľadu psychológa"

V roku 2019 - Rožňavský veľtrh pre seniorov - 4. ročník - krátka prednáška na tému "Môžem sa obrátiť na psychológa?"

Krátky rozhovor v čase prvej vlny pandémie: https://www.roznava.sk/mozno-nastal-cas--aby-sme-trochu-spomalili