Cenník 

Cenník výkonov sa týka klientov, ktorí nechcú byť vedení v zdravotníckom systéme s nejakou diagnózou; 

výkonov nad rámec limitu zdravotnej poisťovne; 

výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a vyžadujú stopercentnú spoluúčasť pacienta/klienta

Vyšetrenie na zbraň 

Všetko, čo potrebujete so sebou priniesť, nájdete v sekcii Psychotesty

60€

SBS

Pre bližšie informácie klikni na Psychotesty

60€

Komplexné psychologické vyšetrenie

pre účely sociálnej poisťovne, pre svoje vlastné potreby  a pod.

60€

Parciálne psychologické vyšetrenie

40€

Individuálna terapia 

25€

Párová terapia 

35€

Potvrdenie o návšteve psychológa

2€

Nácvik HRV biofeedback

v trvaní 25 minút

15€

Správa zo psychologického vyšetrenia


10€

Vyšetrenie /konzultácia mimo ordinačných hodín - doplatok


10€

Odborné poradenstvo


250€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk.C1, C a motorové vozidlo sk. B na poskytovanie poštových služieb a zasielateľstva 

60€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk.C1, C a motorové vozidlo sk. B na poskytovanie poštových služieb a zasielateľstva (opakované vyšetrenie v zákonnej lehote) 

50€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk. C1E, CE 

65€

 Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk. C1E, CE (opakované vyšetrenie v zákonnej lehote) 

55€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk.D1, D1E, D, DE a motorové vozidlo sk. B využívané na taxislužbu 

70€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk.D1, D1E, D, DE a motorové vozidlo sk. B využívané na taxislužbu (opakované vyšetrenie v zákonnej lehote) 

60€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo - doplňujúce vyšetrenie pri rozšírení vodičského oprávnenia

30€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk. B1, B (na odporučenie lekára - zdravotné dôvody)

30€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia sk. A1, A2, A, B1, B, AM, T - po odobratí vodičského preukazu

80€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia sk. C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE - po odobratí vodičského preukazu

100€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti inštruktora autoškoly 

80€

Opätovné vystavenie dokladu o psychickej spôsobilosti (strata, krádež a pod.) 

15€

Náhrada za stratu hodiny, ktorú klient neodhlási min. 24 hodín vopred, je plná cena terapeutickej hodiny.