Cenník 

Cenník výkonov sa týka klientov, ktorí nechcú byť vedení v zdravotníckom systéme s nejakou diagnózou; 

výkonov nad rámec limitu zdravotnej poisťovne; 

výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a vyžadujú stopercentnú spoluúčasť pacienta/klienta

Špecializovaná ambulantná starostlivosť v oblasti Klinická psychológia uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia sa poskytuje výhradne na základe písomného odporúčania všeobecného lekára, pediatra alebo odborného lekára s uvedením požiadavky a pracovnej diagnózy. Zdravotná starostlivosť bez tohto odporúčania a pri diagnózach Z02, Z03, Z09, Z50.4, Z54.3, vyšetrenie na administratívne účely, pre potreby poisťovne, pred športovou súťažou, pred estetickým zákrokom, pred nástupom do zamestnania, prijatím do výchovno-vzdelávacieho ústavu je plne hradená klientom. Ďalej je čiastočne hradené klientom spracovanie komplexného posudku aj s interpretáciou, vyjadrením sa k funkčnosti pre účely sociálnej a komerčnej poisťovne. 

Vyšetrenie na zbraň 

Všetko, čo potrebujete so sebou priniesť, nájdete v sekcii Psychotesty

 65€

SBS

Pre bližšie informácie klikni na Psychotesty

 65€

Komplexné psychologické vyšetrenie

pre účely sociálnej poisťovne, pre svoje vlastné potreby  a pod.

 65€

Parciálne psychologické vyšetrenie

 45€

Použitie výkonového a funkčného testu nad rozsah hradeného verejného zdravotného poistenia 

7€

Prednostné psychologické vyšetrenie - doplatok

od 20€

Individuálna terapia 

 30€

Rodinná terapia (cca 90minút)

30-50€

Potvrdenie o návšteve psychológa

3€

Nácvik HRV biofeedback

v trvaní 25 minút

 20€

Vypracovanie psychologického posudku pre účely poisťovne

od 20€

Kópia správy z vyšetrenia

od 3€

Správa z psychologického vyšetrenia do 3 dní 

od 15€

Vyšetrenie /konzultácia mimo ordinačných hodín - doplatok za každých začatých 45 minút

15€

Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti 

 15-30€

Odborné poradenstvo

  250€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk.C1, C a motorové vozidlo sk. B na poskytovanie poštových služieb a zasielateľstva 

 65€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk.C1, C a motorové vozidlo sk. B na poskytovanie poštových služieb a zasielateľstva (opakované vyšetrenie v zákonnej lehote) 

 55€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk. C1E, CE 

  70€

 Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk. C1E, CE (opakované vyšetrenie v zákonnej lehote) 

 60€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk.D1, D1E, D, DE a motorové vozidlo sk. B využívané na taxislužbu 

 75€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk.D1, D1E, D, DE a motorové vozidlo sk. B využívané na taxislužbu (opakované vyšetrenie v zákonnej lehote) 

 65€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo - doplňujúce vyšetrenie pri rozšírení vodičského oprávnenia

 35€

Posúdenie psychickej spôsobilosti viesť motorové vozidlo sk. B1, B (na odporučenie lekára - zdravotné dôvody)

 35€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia sk. A1, A2, A, B1, B, AM, T - po odobratí vodičského preukazu

 80€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia sk. C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE - po odobratí vodičského preukazu

 100€

Preskúmanie psychickej spôsobilosti inštruktora autoškoly 

 80€

Opätovné vystavenie dokladu o psychickej spôsobilosti (strata, krádež a pod.) 

15€

Náhrada za stratu hodiny, ktorú klient neodhlási min. 24 hodín vopred, je plná cena terapeutickej hodiny.