Filiálna terapia

FILIÁLNA TERAPIA - nácvik rodičovských zručností (pre rodiny s deťmi od 1-3 rokov alebo od 4-8 rokov) pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Kurz rodičovských schopností je 12 týždňový program rodičov, kde sa opakovane, pravidelne stretávame s rodičmi, kde terapeut učí rodičov "terapeutické základy" (reflektívne počúvanie, zadávanie hraníc, dávanie možností, oceňovanie dieťaťa, budovanie sebavedomia dieťaťa, reflektovanie pocitov dieťaťa a pod.), ktoré rodič používa počas hrovej polhodinky s dieťaťom doma alebo v našej herni. Absolvovať ho môžete individuálne alebo skupinovo. 

Ak máte ako rodič pocit, že:

 • nemáte výchovu svojho dieťaťa pod kontrolou,
 • že na svoje dieťa často kričíte,
 • že nerozumiete pocitom a prežívaniu svojho dieťaťa,
 • že ste sa so svojim dieťaťom v poslednom čase odcudzili,
 • chcete zlepšiť citlivosť voči potrebám svojho dieťaťa,
 • chcete skvalitniť svoj vzťah s ním

práve pre vás je 12-týždňový kurz filiálnej terapie.

Filiálna terapia je vhodná aj pre deti, ktoré mávajú záchvaty hnevu, prejavujú sa poruchami správania, trpia úzkosťou, strachom, majú problémy s rešpektovaním autority, alebo majú nízke sebavedomie, podceňujú sa. Je vhodná aj pre deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, prípadne pre profesionálnych rodičov, kedy je vhodné podporiť vzťah a pripútavanie medzi opatrovateľom a dieťatkom.

Hra je pre deti dôležitá, pretože je pre ne najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Hračky sú pre deti ako slová a hra je ich rečou. Dospelí hovoria o svojich zážitkoch, myšlienkach a pocitoch. Deti používajú hračky na objavovanie svojich zážitkov a vyjadrujú to, čo si myslia a čo cítia. Rodičia pomáhajú dieťaťu učiť sa sebakontrole, zodpovednosti a zadávať terapeutické hranice počas týchto špeciálnych hrových stretnutí.

Vplyv na dieťa:

 • zníženie úzkostlivosti, nesmelosti, plachosti, nerozhodnosti
 • zníženie výskytu problematického správania (agresivita, nerešpektovanie autorít, problémy s dodržiavaním hraníc, …)
 • zlepšenie vzťahov so súrodencami, s rovesníkmi
 • zvýšenie sebavedomia
 • dieťa sa učí rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie
 • zlepšenie emočných a sociálnych problémov

Vplyv na rodiča:

 • osvojenie efektívnych rodičovských zručností
 • môže byť inšpiráciou pre rodičov, ktorí chcú rozvíjať svoje výchovné pôsobenie
 • zvyšuje schopnosť rodičov lepšie spolupracovať so svojimi deťmi
 • zvyšuje citlivosť rodičov k svojim deťom
 • znižuje rodičovský stres
 • prispieva k pozitívnym zmenám v rodinnom prostredí
 • zvyšuje sebavedomie a kompetenciu rodiča

Každý týždeň sa tak dieťa na 30 minút stáva stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto hrového stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje prostredníctvom hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete nižšie alebo e-mailom na meivissro@gmail.com. V správe nám zanechajte aj Vaše telefónne číslo :-) 

Sprevádzať vás bude Mgr. Libuša Lejková - klinická psychologička, terapeutka vzťahovej väzby, hrová terapeutka

Cena skupinového stretnutia je 25 Eur, cena individuálneho stretnutia 30 Eur.