Filiálna terapia

Plánujeme a pripravujeme FILIÁLNU TERAPIU - nácvik rodičovských zručností, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Kurz rodičovských schopností je minimálne 12 týždňový skupinový program 4 rodičov, kde sa opakovane, pravidelne stretávame s rodičmi a učíme sa byť nápomocnými pri regulácii ich emócií, učíme sa efektívne zadávať hranice, zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom.

Hra je pre deti dôležitá, pretože je pre ne najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Hračky sú pre deti ako slová a hra je ich rečou. Dospelí hovoria o svojich zážitkoch, myšlienkach a pocitoch. Deti používajú hračky na objavovanie svojich zážitkov a vyjadrujú to, čo si myslia a čo cítia. Rodičia pomáhajú dieťaťu učiť sa sebakontrole, zodpovednosti a zadávať terapeutické hranice počas týchto špeciálnych hrových stretnutí.

Vplyv na dieťa:

 • zníženie úzkostlivosti, nesmelosti, plachosti, nerozhodnosti
 • zníženie výskytu problematického správania (agresivita, nerešpektovanie autorít, problémy s dodržiavaním hraníc, …)
 • zlepšenie vzťahov so súrodencami, s rovesníkmi
 • zvýšenie sebavedomia
 • dieťa sa učí rozhodovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie
 • zlepšenie emočných a sociálnych problémov

Vplyv na rodiča:

 • osvojenie efektívnych rodičovských zručností
 • môže byť inšpiráciou pre rodičov, ktorí chcú rozvíjať svoje výchovné pôsobenie
 • zvyšuje schopnosť rodičov lepšie spolupracovať so svojimi deťmi
 • zvyšuje citlivosť rodičov k svojim deťom
 • znižuje rodičovský stres
 • prispieva k pozitívnym zmenám v rodinnom prostredí
 • zvyšuje sebavedomie a kompetenciu rodiča