NEHRADENÉ POISŤOVŇOU

Zbrojný preukaz

Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z., sa musia žiadatelia a držitelia zbrojného preukazu podrobiť vyšetreniu na posúdenie psychickej spôsobilosti.

SO SEBOU SI TREBA PRINIESŤ:

- občiansky preukaz, alebo zbrojný preukaz, ak ste už jeho držiteľom

- vyplnený výpis zo zdravotnej dokumentácie potvrdený Vašim obvodným lekárom, ktorý si môžete stiahnuť nižšie

- vyplnené a podpísané čestné prehlásenie, ktoré si môžete stiahnuť nižšie

- v prípade nosenia okuliare na čítanie

- objednajte sa ešte dnes pre Vás vyhovujúci termín, vyšetríme Vás, a na počkanie vystavíme posudok

Pracovníci SBS

V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. osoba, ktorá má poskytovať služby v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami sa musí podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, ktorého súčasťou je aj posúdenie psychickej spôsobilosti tejto osoby.

PRINESTE SI SO SEBOU:

- občiansky preukaz

- okuliare na čítanie, v prípade nosenia

Iná psychodiagnostika

špecializovaná ambulantná starostlivosť, ktorú si musí žiadateľ hradiť sám (pozri cenník):

- zdravotná starostlivosť bez odporúčania ovbodného lekára či iného špecialistu

- psychologické vyšetrenie na administratívne účely

- pre potreby poisťovne

- pred nástupom do zamestnania

- pred prijatím do výchovno-vzdelávacieho ústavu