Kde nás nájdete:

MEIVIS, s.r.o. - Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie

IČO: 52588033   DIČ: 2121087991

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, vložka č. 47111/V

Mgr. Libuša Lejková - konateľka

Nová adresa: Jasná 26, 04801 Rožňava

Telefón
+421 911 440 998

Email
l.lejkova@gmail.com 

meivissro@gmail.com 

Bankové spojenie: FIO banka

IBAN: SK92 8330 0000 0020 0168 7915

https://pacient.smartbooking.sk/profil-spolecnosti/GyXQ1a3Q45