Terapia hrou

Nedirektívna terapia hrou je terapia vzťahovej väzby a je založená na predpoklade, že rastový potenciál človeka sa uvoľňuje vo vzťahu s druhým človekom. Uvoľňuje sa vtedy, keď človek, ktorý pomáha je sám autentický, empatický, nehodnotiaci, neposudzujúci, starostlivý. Je to cesta spoznávania a hľadania samého seba, kde končím ja a začína druhý. Pracujeme s deťmi vo veku od 2 do 9 rokov v špeciálnej herni so špeciálne vyberanými hračkami, pomocou ktorých môže dieťa vyjadriť to, čo nevie vyjadriť slovami. Terapia hrou je pre deti to, čo pre dospelých terapia rozprávaním. Hračky sú slová a hra je komunikácia.

Je vhodná pre deti s ťažkosťami v správaní, emocionálnymi zraneniami alebo pre tie, ktoré prežívajú náročnú životnú situáciu (rozvod alebo rozchod rodičov, traumatická skúsenosť…) Odporúčaný minimálny počet stretnutí pri menej závažných problémoch je 12.