Rodinná terapia

Žiadne iné obdobie v histórii si nevyžadovalo väčšiu pozornosť a dôraz na budovanie vzťahov, ako je to v súčasnosti, v 21. storočí. Digitálne technológie, práca rodičov v zahraničí, tlak na rodičov v práci, rozvod rodičov, rozchod partnerov, únava, vyčerpanosť rodičov, a tým pádom emočná odpojenosť od seba navzájom, ako aj od detí, tlak na deti a to všetko nám narúša bezpečie vzťahov, citovú blízkosť, vzájomnosť a bezpodmienečné prijímanie. V súčasnosti je tak bežné, ak každý člen rodiny trávi čas vo svojej izbe.

Svet, do ktorého sa rodíme nie je dokonalé miesto, ani my ľudia nie sme dokonalými, a ani naši rodičia neboli a nie sú dokonalí. A tak sa mohlo aj v našom detstve stať niečo, čo sa nemalo stať ALEBO že sa nestalo to, čo sa malo stať, a síce, že naše potreby neboli tak naplnené ako by sme potrebovali.

Ako s tým súvisí terapia vzťahovej väzby?

Terapia vzťahovej väzby je založená na predpoklade, že rastový potenciál človeka sa uvoľňuje vo vzťahu s druhým človekom. Uvoľňuje sa vtedy, keď človek, ktorý pomáha je sám autentický, empatický, nehodnotiaci, neposudzujúci, starostlivý. 

Nerobíme zázraky. Terapia je dlhodobá záležitosť, v ktorej pomáhame "budovať bezpečný vzťah", pomocou ktorého sprevádzame klienta v sebapoznávaní a v hľadaní seba samého.